Servis - TKD Výťahy s.r.o.

Title
Prejsť na obsah
TKD Výťahy s.r.o.
Mlynské Luhy 88
821 05 Bratislava
tel.: +421 240 208 888
e-mail: tkd@tkdvytahy.sk
Poruchová služba:
+421 902 928 204
Hlavnou činnosťou spoločnosti je vykonávanie servisu, opráv, oborných prehliadok a odborných skúšok všetkých druhov zdvíhacích zariadení na celom území Slovenska.
Naši zmluvní partneri sú v Košiciach, Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši a Žiline.

Keďže tím tvoria dlhoroční zamestnanci zrušenej spoločnosti Thyssenkrupp Výťahy, s.r.o., vykonávame servis prevažne na zariadeniach Thyssenkrupp. Všetci technickí pracovníci absolvovali potrebné školenia a disponujú Certifikátmi.

Zabezpečujeme:
- servis výťahov, eskalátorov a pohyblivých chodníkov,
- opravy výťahov, eskalátorov a pohyblivých chodníkov,
- dodávky náhradných dielov,
- 24 h pohotovostnú službu,
- zaškolenie obsluhy,
- odborné prehliadky,
- odborné skúšky (3 ročné),
- opakované úradné skúšky (6 ročné).
.
.
Návrat na obsah