Kontakty - TKD Výťahy s.r.o.

Title
Prejsť na obsah
TKD Výťahy s.r.o.
Mlynské Luhy 88
821 05 Bratislava
tel.: +421 240 208 888
e-mail: tkd@tkdvytahy.sk
Poruchová služba:
+421 902 928 204
Adresa sídla:
TKD Výťahy s.r.o.
Mlynské Luhy 88
821 05 Bratislava
tel.: +421 240 208 888
e-mail: tkd@tkdvytahy.sk
IČO: 52 511 685
Nové inštalácie a modernizácie:
Miroslav Šimončič  
e-mail: miroslav.simoncic@tkdvytahy.sk
Servis, opravy a predaj náhradných dielov:
Vladimír Ruják
e-mail: vladimir.rujak@tkdvytahy.sk

Servisné zmluvy a fakturácia:
Mária Fehérová
e-mail: maria.feherova@tkdvytahy.sk
Poruchová služba:
tel.: +421 902 928 204
.
.
Návrat na obsah