Modernizácia - TKD Výťahy s.r.o.

Title
Prejsť na obsah
TKD Výťahy s.r.o.
Mlynské Luhy 88
821 05 Bratislava
tel.: +421 240 208 888
e-mail: tkd@tkdvytahy.sk
Poruchová služba:
+421 902 928 204
Spoločnosť TKD Výťahy s.r.o. sa zaoberá taktiež modernizáciou starých výťahov v už jestvujúcich bytových domoch.
Ponúka kompletné výmeny starých výťahov za nové. Súčasťou je návrh nových výťahov pre dané bytové domy, zabezpečenie demontáže a likvidácie pôvodnej technológie. Všetky potrebné stavebné práce, odborné skúšky autorizovanou osobou až po konečné odovzdanie nových výťahov do prevádzky.,

.
.
Návrat na obsah