TKD Výťahy s.r.o.

Title
Prejsť na obsah
TKD Výťahy s.r.o.
Mlynské Luhy 88
821 05 Bratislava
tel.: +421 240 208 888
e-mail: tkd@tkdvytahy.sk
Poruchová služba:
+421 902 928 204
Spoločnosť TKD Výťahy s.r.o. bola založená dňa 22.07.2019 a nadväzuje na pôsobenie spoločnosti ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o..
Spoločnosť Thyssenkrupp Výťahy vstúpila do likvidácie 30.9.2019 na základe rozhodnutia jediného spoločníka Thyssenkrupp Aufzüge Gessellschaft m.b.H..
Tím skúsených pracovníkov dlhodobo poskytuje kompletnú starostlivosť v oblasti zdvíhacích zariadení. Poradenskú činnosť, projektové spracovanie návrhu riešenia, dodávky, montáže nových inštalácií. Modernizáciu a výmenu výťahov v pôvodných bytových domoch. Zabezpečujeme všetky servisné činnosti, odborné prehliadky a odborné skúšky podľa platných predpisov v Slovenskej republike.
.
.
Návrat na obsah